Scroll Top
Achievements
PATENTS, BOOKS, PUBLICATIONS, MEDALS, EVENTS
OUR RESULTS & RECOGNITION
1
The company team has many achievements in the geopolymers and biomaterials fields and the required experience to develop and successfully finish products/services/projects and international dissemination for all researches in the field.
Patent applications
1
  • Vizureanu P., Baltatu M.S., Sandu A.V., Loghin M.C., Burduhos-Nergis D.D., Bernic M., Balan M., ALIAJ DE TITAN ALIAT CU MOLIBDEN, ZIRCONIU ȘI SILICIU, PENTRU APLICAȚII MEDICALE, Cererea de brevet de inventie de scurta durata nr. 2054 din 25.05.2020.
  • Baltatu M.S., Vizureanu P., Sandu A.V., Al Bakri Abdullah M.M., Salleh M.A.A.M., BIOCOMPATIBLE ALLOY AND METHOD OF PRODUCING THE SAME, The Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, Malaysia, Nr. PI2019006569, 10.11.2019.
  • Geantă V., Voiculescu I., Ștefănoiu R., Binchiciu H., Vizueranu P., Kelemen H., Codescu M.M., Sandu A.V., Bălțatu M.S., Marinescu V., ALIAJ CU ENTROPIE RIDICATĂ PENTRU APLICAȚII MEDICALE CHIRURGICALE DIN SISTEMUL METALURGIC FeMoTaTiZr ȘI TEHNOLOGIE DE OBȚINERE, nr. A/00823 din 29.11.2019
  • Munteanu C., Istrate B., Lupescu S.C., Savin A., Sindilar E.V., Aliaje biodegradabile pe baza de magneziu-calciu cu adaos controlat de Ytriu (Mg-Ca-Y), Cerere de brevet de invenţie înregistrată de OSIM cu nr. A-00748/15.11.2019
  • Istrate B., Munteanu C., Chelariu R., Antoniac I.V., Vlad M.D., Aliaje biodegradabile pe baza de magneziu-calciu cu adaos controlat de zirconiu, Cerere de brevet de invenţie înregistrată de OSIM cu nr. A-00650/14.10.2019
  • Vizureanu P., Baltatu M.S., Sandu A.V., Bernic M., Balan M., ALIAJ PE BAZA DE TITAN, Cererea de brevet de inventie de scurta durata nr. 1981 din 2.12.2019, depozit S 2019 0120.
  • Voiculescu I., Geantă V., Ștefănoiu R., Kelemen H., Vizureanu P., Codescu M.M., Sandu A.V., Binchiciu Emilia Florina, Bălțatu M.S., Pătroi D., ALIAJ CU ENTROPIE RIDICATĂ DIN SISTEMUL MoNbTaTiZr MICROALIAT CU YTRIU PENTRU APLICAȚII MEDICALE ȘI PROCEDEU DE CONSOLIDARE, nr. A/00822 din 29.11.2019
  • Minciuna M.G., Vizureanu P., Sandu A.V., Mohd Mustafa B.A., Mohd Arif A.M.S., A Method of Producing a Biocompatible Cobalt-Based Alloy, Registrar of Patents Patents Registration Office Kuala Lumpur, B1 PI 2016703192, Malaysia
  • • Munteanu C., Istrate B., Popescu O.D., Antoniac I.V., Vlad M.D., Aliaje biodegradabile pe baza de magneziu-calciu cu adaos controlat de gadoliniu (Mg-Ca-Gd), Cerere de brevet de invenţie înregistrată de OSIM cu nr. A-100701/05.11.2020
  • Istrate B., Munteanu C., Savin A., Șindilar E.V., Lupescu S.C., Aliaje biodegradabile pe baza de magneziu-calciu cu adaos controlat de mangan, Cerere de brevet de invenţie înregistrată de OSIM cu nr. A-100702/05.11.2020
BOOKS RELATED IN THE FIELD
1
Participation in Invention exhibition
1
Publications in high impact factor journals
1
Medals / orders / diplomas
1
Organizers of scientific events
1